You are here

Admin Code1

This is the Admin Code1 page list. You can click the title to browse the detail information.
Country Code Admin 1 Code Name ASCII Name Geoname ID
VU15TafeaTafea2134739
VU13SanmaSanma2134898
VU07TorbaTorba2137421
VU16MalampaMalampa2208265
VU17PenamaPenama2208266
VU18ShefaShefa2208267